NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Fekete hóesés – XXXVIII.

Pete László Miklós


HARMINCNYOLCADIK RÉSZ

Nézzük csak:

elfut a disznó, „

Talán ez Magliani meséjének legkényesebb pontja. Fentebb már a szituáció több lényeges elemét is érintettem, ezt voltaképpen a végére hagytam. Valóságos csemege.

Ha látszólag kapkodva is, ha rejteni akarja is, Magliani itt tulajdonképpen beismeri, hogy az állítólagos vadkant rajta és Pakán kívül senki sem látta. Ezért ez az egész mese egyik legsúlyosabb közlése. Magliani annyira álcázta, amennyire csak lehetett, jelentéktelen mellékmondatba rejtette a sokkal fontosabbnak vagy látványosabbnak tűnő közlések közé.

A vadkant tehát a Magliani után érkezők közül senki sem látta, mert – elszaladt.

Most ne a mellékes körülményekkel foglalkozzunk, ne azzal, hogy miféle állat is lehetett az a gyilkos vadkan, amelyik – miután lemészárolja Zrínyi Miklóst -, amikor már nincs rá szükség, mint aki jól végezte dolgát, egyszerűen elszelel. Maglianinak ettől a nézőponttól nincs félnivalója. Ártatlan képet vág, és megvonja a vállát. Mit tudom én. Ez egy ilyen vadkan volt.

Felvet azonban a közlés ennél sokkal fontosabb és kényesebb kérdéseket is, nézzük talán ezeket:

v     Akaratlanul is elismeri, hogy Magliani sokkal hamarabb érkezett a helyszínre, mint a többi lovas.

Ez megdönti a hivatalos mainstream történészek azon elképzelését, hogy a lovasok együtt indultak volna az erdőbe Zrínyi és Paka után. Ha együtt érkenek, mindegyiküknek látnia kellett volna a vadkant. Azzal nemigen lehet érvelni, hogy az állat éppen azért menekült volna el, mert megérezte, hogy mások is közelednek, hiszen Magliani előbbi mondata szerint az ő érkezésekor a kan még javában gyilkolta Zrínyit.

„az úr arccal a földön, s a kan a hátán;”

A vadkan esetében Magliani érthető módon nem meri megkockáztatni, hogy bárkit szemtanúnak tüntessen fel.Felettébb gyanús volna, az első méltatlankodó tagadás ellene fordíthatná a közhangulatot.

Kénytelen a másik kockázatos megoldást választani:

v     Elismeri, hogy csupán ő és Paka láttak vadkant Zrínyi halálának színhelyén.

Ez pedig olyan tény, amely a legtapasztalatlanabb hivatásos nyomozó figyelmét is azonnal felkeltené. Mivel:

v     Magliani ezzel bevallja, hogy rajta és Pakán kívül senki sem látta a Zrínyi halálát okozó állítólagos vadkant. Nincs szemtanúja, nincs, aki az állításait igazolhatná.

Modern gyilkossági ügyekben már ennyi elég is volna a letartóztatáshoz. Mi is történt?

Váratlanul meghal egy igen fontos személy. Halálát brutális sérülések okozták. Két személyt találnak a holtteste mellett, ezek pedig egy – azóta eltűnt – vadkan támadásával magyarázzák a tragédiát.

 

Folytatása következik.

 


HOZZÁSZÓLÁSOK»Cikk bejelentéseÍrjon Ön is,írj te is magazinunkba!