NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Harun al-Rasid és a hatalom

Pete László Miklós


Harun al-Rasid, ahogy hatalomra került, összehívta a szultáni tanácsadókat.

Megjelentek a hosszú szakállú vének, és a cifra öltözetű fiatalabbak.

- Hallgatlak benneteket! – kezdte az ifjú uralkodó. – Hogyan kormányozzam az országot?

A bölcs tanácsadók egymás után elemkedtek szólásra. Beszéltek adókról, hódításokról, bölcs törvényekről, vallásosságról, bőkezűségről, legfőképpen pedig a tanácsadók megbecsüléséről. Egymás után tucatszor is elmondták, milyen a bölcs uralom. Egyik sem feledkezett meg arról, hogy a jó uralkodó kegyes és bőkezű a bölcs tanácsadókkal.

Az ifjú szultán némán végighallgatta mindet. Arcizma sem rándult. Szeme se rebbent. Amikor némelyik másodszor is szólásra emelkedett, azt is végighallgatta.

A tanácsadók figyelték, de semmit sem tudtak leolvasni az arcáról. Emiatt aggódtak is. Húzták az időt újabb és újabb felszólalásokkal. Harun al-Rasid ezekre sem reagált. Végül kifulladva elhallgattak.

Az ifjú szultán rájuk mosolygott.

- Meghallgattalak benneteket, – kezdte, miközben sorra egyenként mindnek a szemébe nézett. A legtöbbjük erre lesunyta a fejét. – és nem vagyok elégedett azzal, amit hallottam.

Meglepetten, egyesek rettegve néztek rá.

- Szeretném szilárdan kézben tartani az országomat, – folytatta az ifjú szultán. – és nem kaptam tőletek tanácsot arra nézve, hogy ezt miképpen tehetem.

Mindannyian elképedtek.

- De felség! – kiáltottak fel többen is.

- Mit kell tennem azért, hogy minden alattvalóm gazdag legyen?

Rosszallóan néztek rá. Milyen naiv uralkodó!

- Az lehetetlen, felség! – mondta kioktató hangsúllyal a legöregebb. – Allah rendelése, hogy legyenek szegények.

- Nem hiszem! – rázta meg a fejét Harun al-Rasid. – Allah nem akarja, hogy a szultán ne tarthassa kézben a birodalmát. Nálatok jobb tanácsadókra van szükségem. A nagyon szegények fölött senki sem uralkodik, a szultán sem.


HOZZÁSZÓLÁSOK»Cikk bejelentéseÍrjon Ön is,írj te is magazinunkba!