NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Szegény paraszt!

Pete László Miklós


Valamilyen diplomáciai küldöttség tagjaként londonba érkezett egy többször megkoszorúzott francia poéta. Arisztokraták divatos kedvence volt, ma már kutya se emlékszik a nevére.

A francia költő jókat evett-ivott az udvari ünnepségeken, díszelgett, bekasszírozta az udvariasságból itt is neki utalt díjakat.

Valamelyik este néhány angol arisztokrata és a kísérőik társaságában Londont járta. Éjszaka sem tértek vissza a palotába, mert kedvük támadt valami alantasabb mulaságra.

Így kerültek egy csapszékbe. Aztán egy másikba.

A harmadikban feltűnt neki valaki. Megkérdezte egyik kísérőjét:

- Ki az a fickó?

- Melyik?

- Az ott. A társaság közepén.

- Mit tudom én, valami komédiás. Ti se tudjátok, ki az? – fordult a többiekhez.

Az egyik ifjú lord bólintott.

- Azt hiszem, – mondta. – tudom, ki az! Will Shakespeare. Darabíró és komédiás.

A francia poéta felfigyelt.

- Színdarabokat ír?

- Igen!

- Rémes színpadi játékokat, amilyeneket a pórnép kedvel?

- Igen!

A francia elhúzta a száját, és végtelen szánalommal nézte Shakespeare-t. Nyomorult firkász! Szerencsétlen alak. Sohasem fogja tudni, mi is a költészet lényege. A királyi elismerés! A zártkörű társaságok nagyra becsülése! A finom kritikák! A díjak! Ehelyett ezrek és ezrek élvezik a műveit a közönséges matrózok, parasztok, meg iparoslegények soraiból! Minő lealjasodása költészetnek és irodalomnak!

Mérhetetlen fölénnyel a szemében méregette az angol írót.

Nyomorult dilettáns! A költészet az előkelő társaság könnyed és finom szórakozása, a pórnépnek semmi köze hozzá. A költő neve csak akkor marad fenn, ha a vájtfülű hozzáértők törpe kisebbségének ízlését követi. A nép ebből ki van zárva. Ez a jó ízlés törvénye.

Utálkozva méregette a komédiások költőjét.

- Vannak nézői?

- Shakespeare-nek? Hogyne! Tódul előadásaira London tömege.

A francia csaknem kiköpött. A fickónak nyilván fogalma sincs a valódi költészetről. Nagyképűen vetette oda:

- Szegény paraszt!


HOZZÁSZÓLÁSOK»Cikk bejelentéseÍrjon Ön is,írj te is magazinunkba!