NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Szőke nő űrben az űrben – 250.

Pete László Miklós


KÉTSZÁZÖTVENEDIK RÉSZ 

Ed Philips nagy szemeket meresztett.

-         Nyilvánvaló?

Karen felpattant.

-         Most már én is értem!

Gyorsan felhajtott egy pohár italt, és a vezérlőpulthoz lépett.

„Admirális a hajónak! Van-e tudomásod róla, miféle mechanizmus képes feléleszteni a csatahajó hibernációs fülkéjében lévő embereket?”

Néhány másodperc múlva jött a válasz:

„Hajó az admirálisnak! Negatív, Karen Bozchana Kadlecikova admirális! Az elméleti számítások azt mutatják, hogy semmiféle ismert módon nem lehet elkezdeni a felélesztési folyamatot. Teljességgel érthetetlen, hogy miért indult meg rövid idővel ezelőtt. A felélesztés feltételei ismeretlenek, folyamata nem tisztázható!”

A szőke nő komoran bólintott. Ed Philips együgyű képet vágott, Helmut azonban élénken helyeselt.

-         Biztos voltam benne, hogy ezt a választ kapjuk!

Ed Philips a másik férfi mellé telepedett.

-         Beavatnál?

-         Örömmel! Hegyezd a füled, te szuperkém!

Karen óhatatlanul elvigyorodott, Ed Philips dühösen méregette a fiatal Schellenberget. Utóbbi nem zavartatta magát.

-         Annyi már korábban megtudtunk, – magyarázta aztán. – hogy Williams admirálisnak és a társainak a hibernációja valamiféle kompromisszum volt különféle hatalmasságok között.

Ed Philips keserű arckifejezéssel bólintott.

-         Nem tudom, pontosan miről szólt a kompromisszum, – folytatta Helmut. – de józanésszel azt lehet feltételezni, hogy az egyik fél érdekeinek a hibernáltak életben maradása, a másiknak meg a haláluk felelt meg. Salamoni döntés született.

Ed Philips arcán hihetetlen feszültség tükröződött. Karen attól tartott, hogy a férfi elsírja magát.

-         Feltehetőleg az egyik fél az Ultenberg-csoport volt.

Ed Philips erre tétován bólintott.

- Azt is hallottuk már, hogy az Ultenberg-csoport

-         nem szeretné, hogy ott bárki is életre keljen. Ezek után teljesen logikus a feltételezés, hogy az Ultenberg-csoport eredetileg ezt akarhatta, hogy a hibernációs kamrában lévő emberek meghaljanak.

Ed Philips némán maga elé meredt.

-         Ezzel szemben a másik fél életben akarta tartani őket. A megegyezés után mindannyian hibernációba kerültek, ami jól tükrözte a tárgyalófelek közötti patthelyzetet.

Ed Philips arcán fanyar mosoly játszadozott.

-         Nemrég arról beszéltünk, mi az, amit az Ultenberg-csoport magára nézve fenyegetésnek érzékel. Semmiről sem tudunk, amely ennek megfelelne. Egyet kivéve.

-         Sigismudo Rafa képletei – vágta rá Karen.

-         Úgy van. Szerintem a képlet, vagy a shzerzője odabent van. az is lehet, hogy mind a kettő. Ez itt az egyik döntő tényező.

-         És mi a másik?

Folytatása következik.


HOZZÁSZÓLÁSOK»Cikk bejelentéseÍrjon Ön is,írj te is magazinunkba!