NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Anekdota »

Verekedni magyarul tudok

Pete László Miklós május 5, 2014 0

Valamikor a XVI. században portyázó török csapat rontott egy magyar várra. A néhány száz akindzsi nagy zsákmányt remélt, de nem sok prédára akadt. A falusiak zöme jól elrejtőzött, vitték szegényes értékeiket, állataikat. A kontyos

Read More »

Szarakuj vajda

Pete László Miklós április 28, 2014 0

Vitéz Mihály havasalföldi vajda fontos ikon a román történetírásban. Állítólag ő kísérelte meg először Erdély, Havasalföld és Moldva “egyesítését”. Mi ezt másképpen tudjuk. Alighanem jobban. Perdöntő lehet a kortársak világlátása, szempontrendszere, amelyben természetesen szó sincs

Read More »

Tanúskodik a pálmafa

Pete László Miklós április 21, 2014 0

Régi történet, több helyen is olvastam. —— Harun al-Rasid idején élt Bagdad egyik külvárosában két kereskedő, Szelim és Ahmed. Egymás mellett volt a házuk, látszólag jó szomszédok voltak. Szelim azonban irigyelte Ahmedet. Látta, hogy

Read More »

Szegény paraszt!

Pete László Miklós április 13, 2014 0

Valamilyen diplomáciai küldöttség tagjaként londonba érkezett egy többször megkoszorúzott francia poéta. Arisztokraták divatos kedvence volt, ma már kutya se emlékszik a nevére. A francia költő jókat evett-ivott az udvari ünnepségeken, díszelgett, bekasszírozta az udvariasságból

Read More »

Ha

Pete László Miklós március 30, 2014 0

Nagy Sándor édesapja, II. Philipposz makedón király nehezen fogadta el, hogy a spártaiak nem akarnak neki engedelmeskedni. A khairónaiai csata után a vesztes görög államok siettek követségek útján hódolni a győztes előtt. Egymás nyakán tolongtak a

Read More »

Hála Neked, Uram!

Pete László Miklós március 23, 2014 0

Luther Mártont, amikor még Ágoston-rendi szerzetesként egy katolikus egyetem tanára volt, megszólította egy ifjú káplán: - Reverendissime doctor! Kérem, adjon tanácsot! - Miről van szó, testvérem? - Kezdek meghasonlani, atyám. - Mi a baj, fiam?

Read More »

Tudós – jó erőben

Pete László Miklós március 16, 2014 0

A XX. század talán legnagyobb magyar orientalistája volt Germanus Gyula. Mindenki tudja, hogy iszlám hitre tért, Mekkába is elzarándokolt, hogy bejárta a Közel-Keletet, Indiát és Európát, és hogy az arab világban Hadzsi Abdul Karim Germanus néven ismerték. Azt

Read More »

Tagore egyetemet látogat

Pete László Miklós március 2, 2014 0

Rabindranáth Tagore, a világhírű indiai költő és polihisztor sokfelé megfordult. Hazánkban is járt, rokonszenvezett velünk, és sohasem felejtette el, hogy Korányi professzor kigyógyította a szívbetegségéből. Az általa alapított santiniketani egyetemre meghívta hazánk egyik legnagyobb orientalistáját, Germanus

Read More »

Harun al-Rasid és a hatalom

Pete László Miklós február 9, 2014 0

Harun al-Rasid, ahogy hatalomra került, összehívta a szultáni tanácsadókat. Megjelentek a hosszú szakállú vének, és a cifra öltözetű fiatalabbak. - Hallgatlak benneteket! – kezdte az ifjú uralkodó. – Hogyan kormányozzam az országot? A bölcs tanácsadók

Read More »

Nádfedél és tűzijáték

Pete László Miklós február 2, 2014 0

Sebastiano Serlio a színháztechnika tudományának egyik alapítója volt, eredeti foglalkozása építész és hadmérnök. Egy napon valamelyik tehetséges, de szegény sorsú tanítvány ajánlkozott. - Színháztechnikát tanulnál? – kérdezte Serlio. A tanítványjelölt erre megvakarta a fejét. -

Read More »