NEKÜNKSZÓL VÁROSOK


BUDAPEST    DEBRECEN    KECSKEMÉT    PÉCS    SOPRON    SZEGED    SZOLNOK

Tanulmány »

Fekete hóesés – XLVIII.

Fekete hóesés – XLVIII.

Pete László Miklós május 7, 2014 0

NEGYVENNYOLCADIK RÉSZ Zrínyi Miklós a magyar politikai gondolkodás egyik legnagyobb alakja volt, páratlan és sokoldalú tehetség, akiben – a magyar történelemben igen ritka módon – egyesült az elméleti felkészültség és a gyakorlati rátermettség. Emellett

Read More »

Szerelem és líra – CXXIV.

Pete László Miklós május 1, 2014 0

SZÁZHUSZONNEGYEDIK RÉSZ Ezzel nemcsak azért kell foglalkoznom, mert a magyar nyelvi közösség hagyományainál sokkal tágabb körű, hanem azért is, merta történelmi hatóköre, mozgósítási ereje is sokkal nagyobb.Nem utolsósorban azért (is), mert ez a tradíció

Read More »
Fekete hóesés – XLVII.

Fekete hóesés – XLVII.

Pete László Miklós április 29, 2014 0

NEGYVENHETEDIK RÉSZ Itt kell megjegyeznem, hogy a hivatásos történettudomány kapcsolata Zrínyi Miklóshoz helyenként nagyon is ellentmondásosnak tűnik. Néhány tudós valóban kiváló dolgozatokat szentel a költő és hadvezér pályájának, munkásságának, elemzik a tevékenységét különféle nézőpontokból. Új elméletek

Read More »

Szerelem és líra – CXXIII.

Pete László Miklós április 25, 2014 0

A tradíció a líra egyik legfontosabb témája, a költészet azonban a hagyománynak nem csupán kifejezője, hanem alakítója is. Hagyomány nélkül az emberi jelenség értelmezhetetlen és tartalmatlan fogalom. Az emberiség nem azonos a mindenkori jelenben

Read More »

Szerelem és líra – CXXII.

Pete László Miklós április 17, 2014 0

SZÁZHUSZONKETTEDIK RÉSZ  A tradíció a kultúra talapzata, időbeli kiterjesztése, amelynek a birtokosa a nép. A tradíció fogalmának meghatározása, sőt újraalkotása, a jelenhez és a jövő perspektíváihoz való igazítása jelenleg a kultúra, ezen belül pedig

Read More »

Fekete hóesés – XLV.

Pete László Miklós április 16, 2014 0

NEGYVENÖTÖDIK RÉSZ Bethlen fortélyos és körmönfont írásának talán a legravaszabb részével van dolgunk. Hosszú évtizedek teltek el. Magliani meséje azóta igazsággá kanonizálódott. A magyar kultúrában talán most először állt elő a képtelen helyzet: úgy teszünk,

Read More »

Szerelem és líra – CXXI.

Pete László Miklós április 10, 2014 0

SZÁZHUSZONEGYEDIK RÉSZ Ez az a pont ahonnan nézve a jelenlegi kanonizált líra mögött álló teóriák és kvázi-elméletek fogalomrendszerében szereplő „alanyi” és „tárgyias” lírára vonatkozó spekulációk teljes elégtelensége könnyen belátható. Ezek nemcsak pontatlanok, mivel alapjában

Read More »

Fekete hóesés – XLIV.

Pete László Miklós április 8, 2014 0

NEGYVENNEGYEDIK RÉSZ Maga Zrínyi „menti fel” minden vád alól a gyilkosait, a szájába adott „utolsó szavaival”. Ne gondoljuk, hogy ez zseniális. Kényszer szülte megoldás. Annyira merész, amennyire kényszer. Égen-földön nincs más lehetőség arra, hogy

Read More »

Szerelem és líra – CXX.

Pete László Miklós április 3, 2014 0

SZÁZHUSZADIK RÉSZ  A költészet sem lehet egyszemélyes. A lírai költemény szerzője ugyan a költő egyedül, de a líra lényege nem pusztán az alkotás egyéni misztériuma, hanem a lírai művek hozzájárulása a közösség lelki-érzelmi fejlődéséhez; szerző, mű,

Read More »

Fekete hóesés – XLIII.

Pete László Miklós április 1, 2014 0

NEGYVENHARMADIK RÉSZ Ezzel kapcsolatban nem volt nehéz dolguk a gyilkosoknak. Mindenki előtt nyilvánvaló volt Zrínyi Miklós személyének óriási jelentősége. Zrínyi gróf nemcsak itthon számított a legfontosabb személyiségnek, Európa-hírű politikus és hadvezér volt, sőt sokan az egész

Read More »